Mos i plænen?

VERTIKALSKÆRE
Vertikalskæring består af lodretgående, smalle knive der gennemskærer græsset og løsner mos, afklip, tørre planterester, og derved fjerner det meste af den uønskede vegetation i plænen. Det der løsnes ved vertikalskæring opsamles og lægges i depot på grunden. Nu er der klar til eftersåning. Vi kan vertikalskære i perioderne april- juni samt august – september. I disse perioder vil græsset hurtigt spire efter såning.

EFTERSÅNING
Det er vigtigt at efterså plænen efter vertikalskæring for at holde plænen tæt, så ukrudt m.m. har sværere vækstvilkår.

GØDNING
Det kan være en god ide at gøde efter eftersåning, så de nye frø har noget at vokse af. Der kan også bestilles en gødningsanalyse, så der gødes efter de anviste målinger.

TOPDRESS

Plænen kan topdresses med et meget tyndt lag bestående af grus og kompost, derved kan jordens humus indhold, mineralske stoffer og overfladestrukturen forbedres. Plæner med højt humus indhold er mere modstands dygtige overfor f.eks. skadedyr som gåsebillelarverne, som er særlig kendt for at ødelægge græsplænerne helt.

Med denne maskine kan vi også tilbyde:

Opsamling af løv/blade

Opsamling af hækaffald.

Græsslåning med opsamling.
både på plæner og belægninger.

Vertikalskæring prisliste