Græs

Hvad betyder dit græs for dig?

Græs har mange funktioner. Det er det naturlige tæppe under boldspil, leg og hygge.

Det er en skøn balance i haven og en kontrast til havens øvrige elementer.

Græsetablering kan være både en sået græsplæne eller en af rullegræs, så lad os se, hvad der passer bedst til dig og din familie.

Inspiration

PLEJE AF GRÆSPLÆNE

ANLÆGNING AF GRÆSPLÆNE

DESIGN OG RÅDGIVNING

RULLEGRÆS

Anlægning af græsplæne

Procedure for anlægning af græsplæne

Sådan udfører vi jordarbejde til din græsplæne

 • Først løsner vi den komprimerede jord. Den grubbes, så den bliver vandgennemtrængende.
 • Jorden planeres, så der bliver jævnt.
 • Jorden fræses og trykkes med stennedlægger, så jorden tilpasses til frøsåning eller rullegræs.
 • Vi finriver med håndkræft, så småsten og andet skidt fjernes.
 • Jorden rettes eller trykkes til i rette højde langs alle faste belægninger.
 • Græsfrø sås med en såmaskine, eller der udlægges rullegræs.
 • Frø nedrives.
 • Der tromles.

Ved jordbearbejdning på mindre arealer er det nogle gange en fordel at lægge en tynd fiberdug ud over det nysåede græsareal, da det hjælper med at holde på fugten og varmen, som er de to hovedelementer, der får græsset til spire. Derudover undgår du at græsfrøene flyver, og at fuglene spiser af dem.

Vigtigt når du anlægger ny græsplæne

 • Husk, at ved skybrud kan nysået frø skylles væk, og derved efterlade bare pletter i den nysåede plæne.
 • Græsfrø spirer, når der er en vis varme og fugtighed i jorden og luften. Derfor kan årstid, græstype og vejret medføre, at det tager en nysået græsplæne kortere eller længere tid, før den er klar til brug.
 • Hvis plænen bliver sået i tørre perioder, vil der komme ukrudt op, før græsset spirer. Dette forsvinder efter nogle græsklipninger.
 • På grund af det forudgående jordarbjede er der mulighed for, at jorden sætter sig forskelligt. Derfor råder vi dig til, at plænen tromles efter 6-12 måneder for at opretholde jævnhed i plænen.

Rullegræs

Når vi lægger rullegræs ud hos dig, er forarbejdet det samme, som hvis vi skulle så græsset. Du har et flot og færdigt resultat samme dag, men det koster også noget mere. Du skal desuden huske, at rullegræs kræver stor pleje i form af vanding, og at det først kan tages i brug, når rødderne har etableret sig. Vi bruger kun 100% veldokumenterede frø og rådgiver dig om, hvordan du bedst plejer dit nye græs.

Fordele ved rullegræs

 • Et øjeblikkeligt flot resultat og stor visuel effekt fra start.
 • Undgå ukrudt i plænen fra starten af.
 • Rullegræs kan udlægges i perioder, som ellers ikke er velegnet til græssåning.

Ulemper ved rullegræs

 • Det er dyrt.
 • Det kræver megen vanding.
 • Det er dyrt at vande.
 • Selv om det ser færdigt ud, er det ikke klar til at blive taget i brug.
 • Hvis vandingen ikke opretholdes, kan græsset gå ud.
 • Det er tungere at arbejde med.

Pleje i etableringsfasen

 • Græsset skal holdes fugtigt, indtil det er groet fast.
 • Som udgangspunkt vandes det med 15-20 mm vand. Dvs. 15-20 ltr. vand pr. m2, 2-3 gange om ugen alt efter vejrforhold. Jorden skal være vandmættet.
 • Vandingen forsætter i 2-4 uger, indtil græsset gror fast.
 • Plænen bør tidligst tages i brug, når græsset er hæftet til underlaget. Dette er normalt omkring 2-4 uger efter udlægningen , alt efter vejrforhold (nedbør og temperatur).
 • Uden for vækstperioden sker der ingen fastgroning.
 • Ca. 3 uger efter græsset er lagt, skal du gøde det med 2-3 kg. pr. 100 m2 af typen NPK 14-3-15 el. lign.

Pleje af græsplæne

Ønsker I optimalt udbytte af den nye plæne, er det vigtigt at I selv udøver flg.:

En nysået græsplæne er fuldt etableret efter ca. 1 år. Før den tid er den ikke helt tæt, og har ikke den optimale roddybde og slidstyrke. En plæne sået i foråret kan der forekomme meget frø ukrudt i.
August/september er det mest optimale tidspunkt at så græs.

Vand

Sørg for at vande. Der skal vand til før frøene kan spire (i efteråret er der høj luftfugtighed).
Så kommer der ikke vand fra naturens side, så skal der vandes de første 2 uger med ca. 20 mm vand fordelt over ca. 4 gange a’ 5 mm
Det kan være en fordel at fortsætte vanding en gang om ugen, hvis der ikke kommer vand naturligt.

Gødning

Alt efter årstid gødes plænen når den sås.
Derefter skal en plæne der er lavet i foråret gødes ca. 3 gange over forår / sommer med N12-P6-K14 el. lign. med 3 kg. pr. 100 m2
Det bedste er dog at gøde ud fra en gødningsanalyse, så græsset får præcist det næring, den har brug for.
Året efter og efter følgende gødes der med N16-P3-K14
midt april med 2 kg. pr. 100 m2,
starten af juni 1,5 kg. pr. 100 m2 og
start august 1,5 kg pr. 100 m2
Husk der gødes op til regn eller overskyet vejr, så det ikke svitser græsset af.

Klipning

Grundregel er at man klipper max 1/3 del af toppen, så stresser man ikke græsset.
I starten må man godt vente til græsset er ca. 7 cm højt eller venter 3-4 uger, klip højt de første mdr. ca. 5 cm og derefter en 3,5 -4 cm højde.
Men husk ikke klip for lavt/tæt i sommerhalvåret, idet det er med til at udtørre plænen endnu mere i en tørke periode.

Vertikalskæring

Om foråret er det godt af rive græsplænen igennem, evt. vertikalskære den, for at fjerne dødt plantemateriale og give luft til plænens rødder. Der kan også gives kalk, der fremmer gødningsoptagelsen, og eftersås på tynde og bare pletter. Bare pletter kan ofte opstå hvis der ligger blade el. lign. på plænen i etableringsfasen.

Rullegræs

Ved færdiggræs/rullegræs bør der vandes meget, mindst hver 2 – 3 dag med stigende interval indtil græsset er groet fast til underlaget. Rullegræs tåler let færdsel, lige efter udlægning, men bør have ro til at etablere sig i de første 2 -3 uger.