Plejeanvisninger

Ønsker du fuldt udbytte af det udførte arbejde så er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvordan du skal passe og pleje din have/dit anlæg, når vi har forladt matriklen.


Sådan plejer du nyetableret græs

Brugsplænen er den mest almindelige plænetype og anvendes til ophold, leg og boldspil – i offentlige rum såvel som i privathaven. Når vi forlader den nysåede plæne, hvor vi udelukkende bruger 100% veldokumenterede frø, vil der typisk gå 1-4 uger, før græsset er godt fremspiret. 

Dette kan variere, da flere forhold spiller ind, såsom fugtighed, lys og typen af græsfrø og jordtemperaturen, som skal være min. 7 grader. 


Pleje af rullegræs

Når vi lægger rullegræs ud hos dig, er forarbejdet det samme, som hvis vi skulle så græsset. Du opnår et flot og færdigt resultat samme dag, men det koster også noget mere. 

Du skal desuden have in mente, at rullegræs kræver megen pleje i form af vanding, og at plænen først kan tages i brug, når rødderne har etableret sig efter 2–3 uger. For at opnå det optimale resultat og stor glæde af din nye plæne er det vigtigt, at du følger denne plejeanvisning. 


Pleje af belægning

En nyanlagt belægning af fliser eller belægningssten er en fryd for øjet. Det flotte resultat kræver dog en del pleje og hensyn. Belægningen bør tages forsigtigt og gradvist i brug for at undgå sætninger. I perioder med megen regn samt i forbindelse med frost-/tøvejr bør kørsel på belægningen undgås i de første 1-2 år efter etablering. Dette skyldes, at befæstelsen og specielt fugerne lejrer sig gradvist og først senere opnår optimal styrke og tæthed.  

Se her i plejeanvisningen, hvordan du holder din belægning flot og jævn. 


Generel pleje af planter

For at opnå det fulde udbytte af din beplantning er det en rigtig god idé at sætte sig godt ind i, hvad man efterfølgende selv kan gøre samt hvad det kræver at vedligeholde. 


Råd om plantetyper

Planteverdenen er mangfoldig og byder på alverdens størrelser, farver og typer, der alle tilfører forskellige udtryk og egenskaber til din have eller dit anlæg. 

Herunder finder du gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du har valgt fx rododendron eller roser til din have, eller hvis du har fået plantet frugttræer m.m. 

Læs mere
RODODENDRON 

Rododendron plantes i spagnum og har godt af at blive topdresset i foråret/april med spagnum, evt. med tilsætning af en håndfuld rododendron-gødning, som kastes ind under planten (husk vanding). Desuden kan de godt lide bøgeblade og nåle fra nåletræer. De fleste rododendron-planter tåler ikke kalk. 

TIP! Rododendron-gødning kan også anvendes til andre surbundsplanter.  

ROSER 

Roser beskæres i slutningen af april – 1 cm over udadvendte skud. Bunddækkeroser kan klippes ned med hækklipper, fx hvert andet år. Roser bør gødes hver måned fra 1. maj til 1. august. Mængden af gødning afhænger af, om der er tale om animalsk eller mineralsk gødning. På produktet finder du som oftest en vejledning om mængde af gødning pr. kvadratmeter – en vejledning, der selvsagt er vigtig at rette sig efter. Husk også at vande godt, eftersom tilstrækkelig gødning og vand ofte holder diverse sygdomme og skadedyr på afstand. 

BLOMSTRENDE BUSKE 

Vi anbefaler, at du fjerner en tredjedel af de tykke grene i bunden af planten – ca. 15 cm over jorden. Derved holdes planten i en passende højde, samt den bevarer tæthed i bunden. Der er forskel på, hvilken årstid blomstrende buske skal beskæres, da det også kommer an på, hvornår på året de blomster. 

TRÆER 

Mellemstore og store træer skal have en opbindingspæl, så rødderne kan få fred til at etablere sig. Opbindingspæle fjernes efter to år. Dog kan det ved podede træer være nødvendigt, at opbindingen står i længere tid, idet kronen udvikler sig hurtigt i forhold til rodnettet.  

Podede træer og opstammede træer med kuglekrone el.lign. har godt af at blive beskåret i kronen. Fjern cirka halvdelen af det nye skud i det sene efterår eller slutvinteren (hvert år); dette vil sikre, at kronen bliver tættere, og at rodnettet bedre kan følge med kronens størrelse.  

Alle nyplantede træer skal vandes ugentligt de første to år. 

HÆK 

Efteråret og vinteren – så længe det er muligt at komme i jorden – er en god tid at plante hæk. Hold ukrudt og græs væk fra planterne, for så kommer de meget hurtigere. Hækplanter med gennemgående akse klippes kun på siderne, indtil den ønskede højde er nået; det gælder bl.a. bøg, avnbøg, narv, tuja m.fl. Disse må ikke plantes for dybt, da man ellers risikerer, at de bliver kvalt. Ligusterhæk, derimod, må gerne plantes ned til første grenkryds, så de ikke står og ’vipper’. Liguster har i øvrigt rigtig godt af at blive klippet i siderne, såvel som i toppen, hvorved tætheden øges. 

Ved plantning af færdighæk er det vigtigt at vande godt 1-2 gange om ugen med min. 10-12 liter vand pr. plante. Se de specifikke plejevejledninger på primafærdighæk.dk.  

STAUDER 

Nyplantede stauder skal vandes godt – det er vigtigt, at de ikke tørrer ud. Indtil stauderne vokser sammen, skal spirende ukrudt mellem planterne fjernes. Mange stauder begynder at visne ned, når de har blomstret, og snart bliver løvet trist. Dette kan man til dels undgå ved at klippe stauderne tilbage efter første blomstring. Tit kommer der en ny blomstring, samt ofte nyt, friskt løv, som holder sig friskt til frosten kommer. En veletableret staudebeplantning skal klippes ned i løbet af de første forårsmåneder. Lavendel er en træagtig staude og har derfor godt af at blive klippet ned til ti cm over jorden i slutningen af april, hvorved tætheden i bunden bevares. 

STEDSEGRØNT 

Stedsegrønne planter skal altid vandes godt. Nogle formklippes, andre bruges som hæk, andre som solitærplanter. Mange af dem tåler ikke, at man klipper ind bag det grønne, for så kommer de ikke igen. Andre skyder fra de bare grene, fx buksbom, kirsebærlaurbær m.fl. Buksbom klippes i august og overspules med vand efterfølgende. Ellers foretages beskæring af de stedsegrønne ofte i juni måned; på de lavt voksende sorter kan de yderste spidser klippes. Søjleformede planter kan rettes til med hækklipper. Fyr kan begrænses i vækst ved at klippe det halve ’lys’ (de nye skud) af. Gran beskæres ikke. Taks tåler kraftig beskæring og kan formklippes. 

FRUGTTRÆER 

Æble- og pæretræer udvikler sig bedst, hvis de beskæres, mens blomme- og kirsebærtræer normalt beskæres så lidt som muligt. Blomme- og kirsebærtræer må kun beskæres, mens der er blade på træerne, hvorimod æble- og pæretræer er meget tolerante over for indgreb og i princippet kan beskæres året rundt. Dog er det en god idé at undgå blomstringsperioden, da der vil gå mange blomster tabt, når grenene trækkes ud af træet. Man behøver ikke udføre hele arbejdet på én gang. Det kan være nemmest at vurdere træets facon og størrelse, når der ikke er blade på træerne, hvilket taler for vinterbeskæring. Omvendt kan man i sommerens løb bedre se, hvilke grene der ikke udvikler frugt og skygger for andre. I så fald kan de så fjernes på det tidspunkt. I forbindelse med plukningen af frugter afsløres det tydeligt, hvilke grene der vanskeligt lader sig høste.